Simulatie Polikliniek

Opdrachtgever

Projectnaam

Link

Voor een opdrachtgever in de zorgsector heb ik een simulatiemodel ontwikkeld van een polikliniek. Doel van het model was om een aantal nieuwe manieren van werken inzichtelijk te maken voor de betrokken partijen. Omdat enkel cijfers en grafieken hier vaak niet voldoende doeltreffend zijn is gekozen voor het visualiseren en animeren van de gehele ruimte, inclusief de apparatuur en medewerkers. Op deze manier sloot het simulatiemodel nauw aan op de belevingswereld van de betrokkenen en waren we in staat om direct de prestaties te berekenen.

Luchthaven keuzemodel

Opdrachtgever

Projectnaam

Link

 

Na de invoering en afschaffing van een Nederlandse belasting op vliegtickets, in de periode van juli 2008 tot juli 2009 heb ik onderzoek gedaan naar de effecten van deze belasting op luchthaven keuze. Om de traditionele econometrische modellen  te complementeren heb ik voor een systeem dynamica benadering gekozen. Op deze manier kunnen ook zachte, moeilijk kwantificeerbare factoren meegenomen worden in het model. Daarnaast is het model bedoelt om de factoren die luchthaven keuze beïnvloeden en hun onderlinge relaties in zichtbaar te maken. Het model richt zich met name op de aspecten van beperkte rationaliteit (gewoonte gedrag, informatie perceptie) en de verandering van bekendheid van de luchthavens. Het onderzoek heeft vooral tot de bewustwording geleid dat waneer bekendheid van een luchthaven eenmaal is opgebouwd, deze bekendheid lang aanblijft. Bekendheid opbouwen kan echter heel snel gaan.

Links:

<a title=”IenM publicatie” href=”http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/10/effecten-van-de-vliegbelasting%5B2%5D.html” target=”_blank”>http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/10/effecten-van-de-vliegbelasting%5B2%5D.html</a>

<a title=”Full thesis” href=”http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3A7c8527e8-a230-4564-b2a2-b28b974b2dce/” target=”_blank”>http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3A7c8527e8-a230-4564-b2a2-b28b974b2dce/</a>

<a title=”Infra day Berlijn” href=”http://www.slideshare.net/bsteverink/steverink-infra-day-2010-berlin” target=”_blank”>http://www.slideshare.net/bsteverink/steverink-infra-day-2010-berlin</a>

&nbsp;

&nbsp;

</div>

Social media platform voor scholen

Opdrachtgever

Projectnaam

Link

Als ontwikkelaar heb ik een aantal maanden meegewerkt aan een social media platform voor het basisonderwijs. Ik heb me vooral bezig gehouden met het ontwikkelen van de database achter de applicatie. Ook heb ik tijdens deze opdracht leren werken met Django, een web framework voor Python.

Links:

<a title=”Social schools” href=”http://www.socialschools.nl/” target=”_blank”>http://www.socialschools.nl/</a>

Systeemverkenning Energietransitie Achterhoek

Opdrachtgever

Projectnaam

Link

 

Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor een duurzame manier van leven. Eén van de belangrijkste componenten van een duurzame samenleving is hernieuwbare energie zoals zonne-, en windenergie en energie verkregen uit biomassa. Overheden proberen daarom het gebruik van deze energiebronnen als vervanging van traditionele energie te stimuleren. De 2020 doelen van de Europese Commissie en de 2.35 miljard euro aan subsidies voor deelname in het 7de kaderprogramma zijn hier een voorbeeld van.

Ook de provincie Gelderland heeft doelen gesteld met betrekking tot het gebruik van energie en het aandeel van hernieuwbare energie. De ambitie is om in 2020 een 20% reductie in het totale energie gebruik ten opzichte van 2010 te realiseren. Hierbij moet 14% van deze energie afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Gas verkregen door vergisting van organisch materiaal is zo’n hernieuwbare energiebron. De provincie Gelderland, met haar rijkheid aan groen en agrarische bedrijven, heeft veel potentieel als biogas producent en zou een significatie bijdrage kunnen leveren aan het landelijk streven van 300 miljoen kuub biogas in 2014.

Deze doelen bieden een goede houvast, alleen, zoals met ieder doel, is het onwaarschijnlijk dat ze worden behaald als er niet een effectieve strategie bij hoort. Met andere woorden, hoe zorgen we ervoor dat de doelen ook behaald worden? Dit blijkt zeker geen eenvoudige opgave. Het speelveld is breed en bestaat uit een verscheidenheid aan partijen die allemaal verschillende belangen hebben en met elkaar interacteren. Beleid en economische factoren beïnvloeden de beslissingen van individuen en organisaties maar het is onduidelijkheid wat de invloedsfeer van deze factoren precies is en welke (negatieve) lange-termijn effecten mogelijk zijn.

RWS tunneldata

Opdrachtgever

Projectnaam

Link

Het aanleggen, managen en onderhouden van een tunnel is een complexe onderneming. Er moet gegarandeerd kunnen worden dat de tunnel volgens wettelijk vastgelegde standaarden wordt ontworpen en gebouwd en dat aan een breed scala van eisen wordt voldaan gedurende de hele life cycle van de tunnel. Tevens moeten er procedures worden gedefinieerd om te testen of de tunnel ook daadwerkelijk aan alle eisen voldoet en blijft voldoen. Dit alles dient uiteraard vastgelegd te worden waarbij een ruim scala aan verschillende tools en databronnen wordt gebruikt.

Mijn taak is om de gegevens die in de verschillende bronnen beschikbaar zijn te structureren om deze vervolgens onder te brengen in een generiek tool.

Goederenstromen in Beeld

Opdrachtgever

Projectnaam

Link

Voor een aantal zorginstellingen heb ik in samenwerking met SQwin de goederenstromen in beeld gebracht. Mijn taak hierbij was voornamelijk gericht op het structureren en presenteren van de grote hoeveelheden die waren verzameld. We hebben voor dit project gebruik gemaakt van innovatieve visualisatie methoden die zijn ontwikkeld in het kader van SQlog.

Generiek Model Gezondheidszorg [SQlog]

Opdrachtgever

Projectnaam

Link

Met SQlog maken we de stap naar een gestandaardiseerd datamodel voor logistieke data in de gezondheidszorg. Het model dient als ankerpunt en helpt bij zowel het stroomlijnen van data inzameling aan de voorzijde, als bij het standaardiseren van analyses aan de achterzijde. Het data repository, gekoppeld aan het model, dient als verzamelbak voor data die in de loop van de tijd is verzameld. Door slim gebruik te maken van interfaces is het model, en daarmee het data repository, benaderbaar door een breed scala aan tools (webapplicaties, rekenpakketten zoals stata of R en dashboard tools zoals Qlikview).

BeleidsMonitor Biogas

Opdrachtgever

Projectnaam

Link

Simulatiemodellen kunnen nuttige hulpmiddelen zijn maar hoe ontsluit je de nieuwe inzichten naar een groot publiek. De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar zogenaamde “Serious Games”. Dit zijn spellen, gebaseerd op scenario’s uit het echte leven , die door 1 of meerdere professionals worden gespeeld. Het doel is vaak de spelers te laten ervaren en inzien wat mogelijke consequenties zijn van beslissingen of hoe partijen interacteren onder bepaalde omstandigheden. Naar aanleiding van de systeemverkenning biogas in opdracht van de Provincie Gelderland heb ik gewerkt aan een manier om het ontwikkelde simulatiemodel te ontsluiten naar een groter en breder publiek. Het streven hierbij was dat de inzichten die we hadden opgedaan tijdens de systeemverkenning zouden worden overgedragen aan het publiek. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een combinatie van een “Serious Game” rond biogas en een informatie portal. Hierin komt alle relevante informatie rond het onderwerp biogas samen in 1 simpele illustratie van de biogasketen. Bekijk ook de <a href=”http://www.in2systems.nl/portfolio-view/beleidsmonitor-biogas/communicatie-beleidsmonitor/” rel=”attachment wp-att-435″>Communicatie Beleidsmonitor</a> over het nut en de noodzaak van de beleidsmonitor voor biogas.