RWS tunneldata

Opdrachtgever

Projectnaam

Link

Het aanleggen, managen en onderhouden van een tunnel is een complexe onderneming. Er moet gegarandeerd kunnen worden dat de tunnel volgens wettelijk vastgelegde standaarden wordt ontworpen en gebouwd en dat aan een breed scala van eisen wordt voldaan gedurende de hele life cycle van de tunnel. Tevens moeten er procedures worden gedefinieerd om te testen of de tunnel ook daadwerkelijk aan alle eisen voldoet en blijft voldoen. Dit alles dient uiteraard vastgelegd te worden waarbij een ruim scala aan verschillende tools en databronnen wordt gebruikt.

Mijn taak is om de gegevens die in de verschillende bronnen beschikbaar zijn te structureren om deze vervolgens onder te brengen in een generiek tool.