Generiek Model Gezondheidszorg [SQlog]

Opdrachtgever

Projectnaam

Link

Met SQlog maken we de stap naar een gestandaardiseerd datamodel voor logistieke data in de gezondheidszorg. Het model dient als ankerpunt en helpt bij zowel het stroomlijnen van data inzameling aan de voorzijde, als bij het standaardiseren van analyses aan de achterzijde. Het data repository, gekoppeld aan het model, dient als verzamelbak voor data die in de loop van de tijd is verzameld. Door slim gebruik te maken van interfaces is het model, en daarmee het data repository, benaderbaar door een breed scala aan tools (webapplicaties, rekenpakketten zoals stata of R en dashboard tools zoals Qlikview).